DEPARTAMENT Fiscal


 • Confecció d’Impost de Societats.
 • Confecció d’Impost de la Renda.
 • Declaracions d'IVA.   
 • Declaracions informatives.
 • Operacions intracomunitàries model 349.
 • Declaracions de retencions arrendaments model 115.
 • Resums anuals.    
 • Ajornaments i fraccionaments d'impostos.
 • Altes Certificats Digitals Hisenda i Registre Mercantil.

DEPARTAMENT Comptable


 • Confecció de la comptabilitat d'entitats jurídiques, de professionals i d'empresaris individuals i autònoms.
 • Legalització llibres oficials al Registre Mercantil.
 • Balanços i controls trimestrals de resultats.
 • Tancaments anuals amb estudi de millors opcions fiscals.
 • Confecció i presentació dels Comptes Anuals d’entitats jurídiques, fundacions, associacions i cooperatives.
 • Anàlisi financer.

DEPARTAMENT Laboral


 • Assessorament laboral.
 • Gestió laboral integral d'empreses, incloent-hi alta d'empreses, nòmines, contractes laborals, seguretat social, acomiadaments, etc.
 • Gestió laboral integral d’autònoms, incloent-hi alta d’autònoms i gestió laboral dels treballadors.
 • Gestió laboral règim d’artistes.
 • Gestió laboral persones treballadores de la llar.
 • Càlcul i tramitació pensions jubilació, viduïtat, orfandat, etc.