Ferran Martínez i GarcIa


 

Expert Comptable

Àrea d’especialització: Comptable, Fiscal i Tributari

Membre de:

Asociación de Expertos Contables y Tributarios de España

Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció

European Accounting Association

 

Tels.: 932 170 403 - 934 156 146 

 

cclsl@centrelesseps.com

 

GEMMA MARTÍNEZ I GIMENO


  

Graduada Social col·legiada núm. 4.275

Tècnica intermèdia en Prevenció de riscos laborals

Àrea d’especialització: Laboral, Comptable, Fiscal i Rendes 

 

 Tels.: 932 170 403 - 934 156 146

 

gemma@centrelesseps.com

 

SARA TEJEDOR I FERRANDO


 

 

Diplomada en Relacions Laborals

Àrea d’especialització: Laboral, Regim de la Llar i Recursos Humans

 

Tels.: 932 170 403 - 934 156 146

 

sara@centrelesseps.com

cristina castillo i garrosset


 

 

 

Àrea d’especialització: Administració i Comptabilitat

 

Tels.: 932 170 403 - 934 156 146

 

cristina@centrelesseps.com